L'EMPRESA

Des de l’any 2.000 implicats al diseny i execució de la vivenda unifamiliar sostenible.

A partir del primer Reial Decret que va començar a regular l’ús de l’energia fotovoltaica (RD 900/2015) vam iniciar un nou recorregut com a instal·ladors d’energia fotovoltaica per a residencial. Actualment, amb el recentment aprovat Reial Decret 244/2019, la nostra empresa abarca tant la instal·lació de plafons fotovoltaics a covertes i terrasses de comunitats de veïns como la implantació per a la nova movilitat elèctrica. L’energia excedentària que pugui baixar de la coverta al migdia és direccionda automàticament, gràcies a l’inversor, cap als punts de recàrrega de vehicles al pàrking